Thiềm Thừ Bột Đá

Cóc trên đế thủy tinh,giúp gia tăng tài vận,mang lại may mắn,thịnh vượng gia chủ Y078

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 9cm x 9cm x 10cm + Khối lượng: 650g + Ý nghĩa: biểu tượng của sự thu hút tài lộc, mang lại may mắn,thịnh vượng. + Cách sử

Thiềm thừ lưu ly,giúp gia tăng tài vận,mang lại điềm lành, điềm tốt cho gia chủ E066

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 9cm x 9cm x 8cm + Khối lượng: 620g + Ý nghĩa: giữ và nhả tài lộc cho gia chủ, mang lại những điềm lành, điềm tốt cho gia chủ…

Thiềm thừ cõng bắp cả,giúp gia tăng tài vận,mang lại của cải dồi dào cho gia chủ E054

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) cõng bắp cải bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 18cm x 18cm x 21cm + Khối lượng: 1.6kg + Ý nghĩa: linh vật số 2 về chiêu tài tác lộc, giữ tài lộc, mang lại điềm

Thiềm thừ cõng bắp cải,giúp gia tăng tài vận,mang lại điềm lành, điềm tốt cho gia chủ E058

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) cõng bắp cải xanh, bột đá mạ vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 40cm x 40cm x 43cm + Khối lượng: 5kg + Ý nghĩa: chiêu hút tài lộc, giữ và nhả tài lộc cho gia chủ, mang

Thiềm thừ chiêu tài vàng,giúp gia tăng tài vận,mang lại điềm lành, điềm tốt cho gia chủ E071

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá mạ vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 24cm x 13cm x 23cm + Khối lượng: 2.2kg + Ý nghĩa: chiêu hút tài lộc, giữ và nhả tài lộc cho gia chủ, mang lại những điềm lành,